Sessionen har avslutats!
Stäng alla FLEX fönster och starta om FLEX Portal.